Bibliografie

  • AVENUE (columns, 1981-82)
  • Drie stenen op elkaar (1992)
  • De groef (1994)
  • Onvolledig werk (1998)
  • Vermeulen weet het beter (essays, 2000)
  • Het Groot Hollandsch Verzenboek (2000)
  • Enkele reis moeder (novelle, 2000)
  • Waarom ik bij haar blijf (novelle, 2004)
  • Rust! (2006)
  • Ik heb een steen verlegd (2007)